Profesorul agent al schimbării

Apel selecție Comunicat de presă Diseminare proiect Articol Proalba.ro Articol Proalba.ro Articol Casa Corpului Didactic Alba Articol Tribuna Invatamantului Simpozion Interjudețean Pliant Simpozion Anunț simpozion Galerie Mobilitate Oslo Norvegia 14-20 Octombrie 2018 Workshop

REGULAMENTE

Regulamente generale REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREDescărcare REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ CJRAE ALBA 2017-2018Descărcare Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de asistență psihopedagogică OMEN 3608.2014 – modificare ROF CJRAE CMBRAEDescărcare ORDIN nr 5555Descărcare

DESCRIEREA INSTITUȚIEI

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) ALBA este unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, Citeste in continuare

PREZENTAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ALBA

Care sunt activitățile CJAP Alba? CJAP organizează acțiuni de cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor realizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele didactice, acțiuni de colaborare cu comunitățile locale în scopul orientării școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de consiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, Citeste in continuare

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ALBA

Serviciul SEOSP asigură evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea  şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES și identifică nevoile specifice ale acestora pentru  asigurarea condițiilor optime de integrare şcolară, profesională şi social conform Ordinului Administrației Publice 1985/2016, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 5.805/2016, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 1.985/2016, Ministerului Citeste in continuare

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Centrele de evaluare psihosomatică din judeţul Alba, în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020 pot fi consultate aici. Cererea de evaluare psihosomatica în vederea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 poate fi descărcată de aici. Evaluare psihososmatică 2019-2020 – Pentru mai multe informatii utile pentru părinți Citeste in continuare