Slider

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) ALBA este unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

La nivel judeţean, CJRAE Alba coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea:

  • Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.)
  • Cabinetelor de Asistență Psihopedagogică (C.A.P.)
  • Cabinetelor Logopedice Interşcolare (C.L.I.)
  • Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională (S.E.O.S.P.)
  • Comisiei de orientare școlară și profesională (C.O.S.P.)

[citește în continuare]

Servicii specializate

CJRAE Alba răspunde nevoilor beneficiarilor cu o serie de servicii specializate de informare, consiliere, sprijin, orientare și terapii specifice.

Campanie Educațională “Alături de tine”

Document oficial