Anunț SEOSP

Anunț cu referire la activitatea SEOSP Alba an școlar 2020-2021

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Alba își desfășoară activitatea după următorul program de lucru:

Ziua Interval orar Acțiunea
Luni 9 – 12 Primire dosare/eliberare certificate
Marți 9 – 12 Primire dosare/eliberare certificate
Miercuri 9 – 12 Primire dosare/eliberare certificate
Joi 9 – 12 Primire dosare/eliberare certificate

Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3)
Cerere – tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională
Declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Copia actelor de identitate al copilului (carte de identitate și/sau certificat de naștere)
Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
Copia documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărârea instanței/hotărârea comisiei pentru protecția copilului)
Ancheta socială de la SPAS/DGASPC
Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (anexa 7)
Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate
Fișa de evaluare psihologică completată de psiholog clinician (anexa 8)
Fișa psihopedagogică completată și semnată de școală (anexa 9)
Copia foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ
Copia certificatului de orientare școlară/profesională (unde este cazul)
Sentința de divorț (unde este cazul)
Certificat deces părinți (unde este cazul)
Certificat încadrare în grad de handicap (unde este cazul)
Alte documente relevante pentru evaluarea și orientarea școlară a copilului
Dosar plic
Acordul scris al părintelui/ reprezentantului legal în cazul depunerii dosarului de către personal din unitatea de învăţământ

Lasă un răspuns