Evaluarea anuală a personalului didactic și didactic auxiliar

Realizarea activităților de evaluare se realizează conform OMEC nr. 3189/2021, privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011 cu modificările și completările ulterioare. PO evaluare anuală a activității …