SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ALBA

Serviciul SEOSP asigură evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea  şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES și identifică nevoile specifice ale acestora pentru  asigurarea condițiilor optime de integrare şcolară, profesională şi social conform Ordinului Administrației Publice 1985/2016, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 5.805/2016, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 1.985/2016, Ministerului Sănătății 1.305/2016.

PROGRAM preluare dosare în SEOSP:
Luni 12 – 15
Marți 9 – 12
PROGRAM evaluare psihoeducațională în SEOSP:
Luni 9 – 15
Marți 9 – 14
Miercuri 9 – 15

Echipa:
Anca Simona-Brîndușa – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională și psihologia clinic
Belașcu Alexandra Roxana – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Muntean Atena – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Dumitreanu Ana- Florina – consilier școlar- pedagog
Marinca Simona – pedagog
Mogoșan Mariana  – asistent social

Documente necesare:

Cerere –tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională
Copia actelor de identitate al copilului (carte de identitate și/sau certificat de naștere)
Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
Copia documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărârea instanței/hotărârea comisiei pentru protecția copilului)
Ancheta socială de la SPAS/DGASPC
Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (anexa 7) Descărcare
Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate
Fișa de evaluare psihologică completată de psiholog clinician (anexa 8) Descărcare
Fișa psihopedagogică completată și semnată de școală (anexa 9) Descărcare
Copia foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ
Copia certificatului de orientare școlară/profesională (unde este cazul)
Sentința de divorț (unde este cazul)
Certificat deces părinți (unde este cazul)
Certificat încadrare în grad de handicap (unde este cazul)
Alte documente relevante pentru evaluarea și orientarea școlară a copilului
Dosar plic
Acordul scris al părintelui/ reprezentantului legal în cazul depunerii dosarului de către personal din unitatea de învăţământ

Important : Dosarul va cuprinde actele în ordinea strict enumerată!