ANUNȚ CONCURS OCUPARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A UNUI POST DE PROFESOR ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

CJRAE ALBA anunță organizrea concursului la nivelul unității pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică Anunț și calendar concurs Rezultate validare dosare Rezultate concurs

OMEC 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

OMEC 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022  AICI C alendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 -2022 AICI