REGULAMENTE

Regulamente generale REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREDescărcare REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ CJRAE ALBA 2017-2018Descărcare Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de asistență psihopedagogică OMEN 3608.2014 – modificare ROF CJRAE CMBRAEDescărcare ORDIN nr 5555Descărcare

DESCRIEREA INSTITUȚIEI

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) ALBA este unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, Citeste in continuare

PREZENTAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ALBA

Care sunt activitățile CJAP Alba? CJAP organizează acțiuni de cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor realizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele didactice, acțiuni de colaborare cu comunitățile locale în scopul orientării școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de consiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, Citeste in continuare

ARONDĂRI

RETEAUA DE CABINETE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 2017 2018Descărcare REȚEAUA DE CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 2018-2019Descărcare