PREZENTAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ALBA

Care sunt activitățile CJAP Alba?

CJAP organizează acțiuni de cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor realizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele didactice, acțiuni de colaborare cu comunitățile locale în scopul orientării școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de consiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, documentare și consiliere.

Cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ asigură în permanență informarea, cunoașterea și consilierea psihopedagăgică a preșcolarilor/elevilor, prin activități de consiliere individuale și de grup, acțiuni de informare, consiliere și îndrumare a părinților și a cadrelor didactice și de colaborare cu comunitățile locale în scopul orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor.
Activitatea CJAP este coordonată metodologic de către coordonatorul CJAP și organizatoric de către directorul CJRAE Alba.

Cine suntem?

Consilierii școlari care își desfășoară activitatea în cadrul Cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică pot avea următoarele specializări: psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, pedagogie socială, asistență socială.

Cui ne adresăm?

Ne adresăm în primul rând copiilor și elevilor înscriși în învățământul preuniversitar, părinților acestora și cadrelor didactice, dar și membrilor comunității.

Servicii oferite elevilor

 • cunoaştere/ autocunoaştere;
 • adaptare la cerinţele şcolii;
 • optimizarea relaţiilor elev-elev, elev-cadru didactic;
 • prevenirea şi/sau diminuarea stărilor de disconfort psihic;
 • prevenirea şi/sau diminuarea factorilor care conduc la eşec şcolar sau la tulburări de comportament;
 • prevenirea şi/sau diminuarea abandonului şcolar;
 • recuperarea şi integrarea socio-şcolară a elevilor cu comportament deviant;
 • orientarea carierei elevilor.

Servicii oferite părinților

 • sprijinirea părinților în probleme de cunoaștere a copiilor și de relaționare cu aceștia;
 • optimizarea relațiilor familie-școală;

Servicii oferite cadrelor didactice

 • abilitarea în probleme de cunoaştere şi de susţinere a procesului formativ al elevilor;
 • abilitarea în problematica orientării în carieră a elevilor;
 • optimizarea relaţiilor cadru didactic- elevi, şcoală- familie, şcoală- comunitate;
 • consilierea metodologică a cadrelor didactice.

Cui îi este subordonat CJAP Alba?

CJAP Alba este coordonat, monitorizat şi evaluat de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, care este o instituţie conexă a învățământului preuniversitar, subordonată Ministerului Educaţiei Naționale și coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Cine se subordonează CJAP Alba?

În subordinea metodologică a CJAP Alba se află cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba.

Cu cine colaborează CJAP?

CJAP colaborează cu unități și instituții de învățământ, cu DGASPC Alba, cu AJOFP Alba, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, cu IPJ Alba, CPECA Alba și alte persoane juridice care au atribuții în domeniul educației.

Lasă un răspuns