Webinar ”Abordarea fenomenului de bullying în teorie, practică și legislație”

              

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba au organizat în data de 23 noiembrie 2021 sesiunea de informare în cadrul Webinarului ”Abordarea fenomenului de bullying în teorie, practică și legislație”. Activitatea s-a adresat cadrelor didactice care fac parte din grupul de acțiune antibullying la nivel de unitate de învățământ, constituit conform OMEC nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying.

BROȘURĂ INFORMATIVĂ PRIVIND ABORDAREA FENOMENULUI DE BULLING 

FIȘA DE IDENTIFICARE bullying (Anexa1)

FIȘA DE SEMNALARE FORMĂ DE VIOLENȚĂ (Anexa 2)

LISTA SEMNE EVOCATOARE DE VIOLENȚĂ (Anexa 3)

 INFOGRAFIC – instrument de intervenție  (Anexa 4) 

Lasă un răspuns