Together for life skills through green and inclusive education!

Working together for a green, competitive and inclusive Europe   Proiectul intitulat “TOGETHER FOR LIFE SKILLS THROUGH GREEN AND INCLUSIVE EDUCATION!”, număr proiect: 2018-EY-PMIP-R2-0002 este finanțat prin Granturile SEE (2014-2021), care reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a Norvegiei pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai incluzivă. Link-uri utile: Rezultate selecție Metodologie selecție profesori Citeste in continuare

Profesorul agent al schimbării

Working together for a green, competitive and inclusive Europe Apel selecție Anexa 1 – Cerere inscriereDescărare Anexa 2 – Fișa de autoevaluareDescărcare Anexa 3 – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personalDescărcare Apel selectie profesori consilieri CJRAE ALBADescărcare Comunicat de presă PLIANT – THE THEACHER AS A CHANGE AGENTDescărcare Diseminare proiect Articol Proalba.ro Citeste in continuare

REGULAMENTE

Regulamente generale REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREDescărcare REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ CJRAE ALBA 2017-2018Descărcare Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de asistență psihopedagogică OMEN 3608.2014 – modificare ROF CJRAE CMBRAEDescărcare ORDIN nr 5555Descărcare

DESCRIEREA INSTITUȚIEI

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) ALBA este unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică și reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, Citeste in continuare

PREZENTAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ALBA

Care sunt activitățile CJAP Alba? CJAP organizează acțiuni de cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/elevilor realizate individual și colectiv, acțiuni cu părinții și cu cadrele didactice, acțiuni de colaborare cu comunitățile locale în scopul orientării școlare și profesionale, orientării carierei elevilor, activități de consiliere individuală și de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, Citeste in continuare