Evaluarea anuală a personalului didactic și didactic auxiliar

Realizarea activităților de evaluare se realizează conform OMEC nr. 3189/2021, privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011 cu modificările și completările ulterioare.

PO evaluare anuală a activității – AICI

Grafic activități – AICI

Fișa evaluare profesor consilier școlar – AICI

Fișa evaluare profesor logoped –AICI

Fișa evaluare asistent social – AICI

Fișa evaluare secretar – AICI

Fișa evaluare administrator financiar – AICI

Lasă un răspuns