Precizări privind EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR în vederea înscrierii în învățământul primar

 Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, pentru anul școlar 2023-2024

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, se realizează în conformitate cu Ordinul ME nr. 3.445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și cu Ordinul ME nr. 3704/17.02.2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.

Metodologie înscriere

Calendar 

Bareme medicale amânare înscriere în învățământul primar

  • Care sunt CATEGORIILE DE COPII care au nevoie de evaluarea nivelului de dezvoltare înaintea înscrierii în învățământul primar?

Evaluarea se realizează DOAR pentru copiii care: împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și se află în una din următoarele situații:

 – NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA,

– S-AU ÎNTORS DIN STRĂINĂTATE.

  • Care este PERIOADA în care se poate realiza evaluarea copiilor?

Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar se va realiza în perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023,

  • Cine realizează evaluarea copiilor?

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate va fi realizată de către o comisie formată din profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, în locațiile stabilite de către Comisia județeană de înscriere în învățământul primar, la sediul instituției din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC), telefon 0726285728.

  • Ce documente sunt necesare?

Cerere tip AICI

Copie certificat de naștere copil;

Copii după actele de identitate ale ambilor părinți;

Alte documente relevante dacă este cazul (copie după certificat de deces, copie după sentință de divorț, copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui)

Lasă un răspuns