ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ALBA

Având în vedere OMEC nr. 4.267 și OMS 841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării şi Nota Ministerului Educației și Cercetării nr. 29662 din 19.05.2020, începând din data de 25 mai 2020, Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE Alba și-a reluat activitatea și va viza cu prioritate:

  • Elevii care se înscriu în clasa pregătitoare în învățământul special;
  • Elevii care finalizează un ciclu de școlarizare din învățământul special (clasa a IV a și clasa a VIII –a);

Modul de transmitere/depunere a dosarelor

  • Transmiterea de către părinte a dosarelor complete cu toate documentele prevăzute la art. 45, alin. 1 și 2 din OAP 1985/2016 se va realiza prin poștă cu confirmare de primire;
  • Depunerea dosarelor la secretariatul SEOSP se va realiza cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a regulilor ce trebuie respectate în contextual actual.
  • Cu acordul scris al părintelui dosarele elevilor din învățământul special, respectiv din învățământ special integrat (clase speciale integrate în învățământul de masă) dosarele vor fi depuse de către asistentul social din unitate, respectiv un reprezentat al unității de învățământ la sediul CJRAE Alba, de luni până joi, în intervalul orar 9.00-12.00;
  • După caz, programarea în vederea realizării evaluării psihoeducaționale se va comunica părintelui/reprezentantului legal de către secretarul SEOSP/COSP;

Pentru informații despre conținutul dosarului și formularele necesare completării acestuia vă rugăm să accesați pagina www.cjrae-ab.ro, secțiunea SEOSP.

Lasă un răspuns